Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

 

Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen.

 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen.

 

Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen.

 

Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.

 

Om gebruikt te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail, al dan niet met inbegrip van het modelformulier, sturen via het formulier(1).

Als u het formulier niet gebruikt kunt u het naar het volgende email adres sturen:   retour@koningsieraden.nl

Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u de producten terug te sturen

 

Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

 

Terugbetaling

In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, exclusief eventuele leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt.

 

U draagt zelf de kosten en risico voor de retourzending aan ons. 

 

Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:

  •   Producten die naar uw specificatie gemaakt zijn blijkend uit email correspondentie tussen u en ons.
  •   Producten die afgeprijst zijn .
  •   Voor producten die vanwege hygiënische redenen niet geretourneerd kunnen worden o.a. piercing's, oormode, shawl's
  •   en haarmode/hoofdeksels.
  •   Zakenlijke klanten
  •                      

 

  (1)  klik hier voor formulier                                                                                                           © koningsieraden 2014-2022